Prietenii Veseliei

Trăiește magia alături de Prietenii Veseliei

Termeni și condiții

Serviciul PrieteniiVeseliei.ro, aflat în proprietatea și administrat de S.C. Prieteniiveseliei S.R.L.-D, vă este furnizat în conformitate cu termenii și condițiile precizate în acest Acord.

Acest serviciu vă este furnizat în primul rând prin intermediul adresei web www.prieteniiveselie.ro, numită în continuare "website". Accesarea în orice fel a site-ului web www.prieteniiveseliei.ro este guvernată de condițiile menționate în acest document. Utilizarea site-ului web www.prieteniiveseliei.ro reprezintă un acord implicit din partea dvs. cu acest document.

1. TERMENI

Orice fel de comunicație și informațiile inițiate prin acest Serviciu vor fi guvernate de acești termeni și conditii, ca reprezentând Acordul complet, exclusiv și definitiv între tine și S.C. Prieteniiveseliei S.R.L.-D. S.C. Prieteniiveseliei S.R.L.-D își rezervă dreptul, pe bază unilaterală, să modifice, amendeze sau să actualizeze acești termeni și condiții în orice moment, fără a anunța în prealabil. S.C. Prieteniiveseliei S.R.L.-D își rezervă de asemenea dreptul de a amenda, adăuga sau șterge orice aspect al Serviciului în orice moment fară a anunța în prealabil. Aceste schimbări vor intra în vigoare din momentul publicării pe acest website. În cazul în care continuați să utilizați acest Serviciu și după revizuire, înseamna că ați acceptat pe deplin termenii prezentului Acord, inclusiv modificările survenite.

2. DESCRIERE

Serviciul PrieteniiVeseliei, oferit publicului prin intermediul site-ului web www.prieteniiveseliei.ro constă în prezentarea de informații pentru serviciul de animație evenimente copii, evenimente corporate, ateliere de creativitate pentru copii căt și cursuri de formare și perfectionare pentru adulți.

Accesarea oricărui continut al site-ului web www.prieteniiveseliei.ro reprezintă implicit o utilizare a serviciului Prieteniiveseliei.ro.

Serviciul Prieteniiveseliei.ro este oferit gratuit, accesul până la sistemul unde se gasește site-ul web www.prieteniiveseliei.ro rămânând în sarcina utilizatorilor (acces la Internet, echipament de calcul propriu, convorbiri telefonice dial-up, etc).

Ne rezervăm dreptul de a interzice anumitor persoane sau anumitor utilizatori înregistrati folosirea serviciului PrieteniiVeseliei.ro, în totalitate sau parțial, cu sau fără avertizare ori înștiințare, dacă aceștia fac dovada sau sunt suspectați de o utilizare abuzivă, sau care dovedeste rea-voință.

Suportul tehnic sau funcțional din partea echipei ce întreține serviciul Prieteniiveseliei.ro este oferit în masura posibilitatilor, oferirea acestui suport nefiind garantată în nici un fel. În orice caz, se fac eforturi pentru a răspunde tuturor problemelor și întrebărilor primite de la utilizatorii serviciului.

Funcționarea, disponibilitatea, acuratețea ori veridicitatea informațiilor oferite în cadrul serviciului prieteniiveseliei.ro nu sunt garantate în nici un fel.

3. CONFIDENȚIALITATE

Caracterul privat este extrem de important pentru S.C. PrieteniiVeseliei S.R.L.-D și noi vom depune toate eforturile posibile pentru a asigura confidențialitatea corespondenței cu S.C. PrieteniiVeseliei S.R.L.-D. Cu toate acestea, ești de acord că S.C. PrieteniiVeseliei S.R.L.-D are dreptul de a monitoriza Serviciul și de a dezvălui orice informație necesară pentru a respecta legile, reglementările sau alte cereri guvernamentale, pentru a administra în mod corespunzator Serviciul sau pentru a se proteja pe sine sau Membrii săi.

Conform politicii noastre de protejare a informațiilor, putem oferi altor părți (numite terți) anumite informații de ansamblu, referitoare la structura membrilor S.C. PrieteniiVeseliei S.R.L.-D. Aceste informații nu vor cuprinde informații personale de identificare, cu excepția cazurilor când acest lucru este acceptat explicit de către membri sau în cazul în care acest lucru este necesar pentru a respecta legea, procedurile judiciare.

Abuzurile de orice fel trebuie semnalate imediat la adresa media@prieteniiveseliei.ro.

4. SISTEMUL DE GARANȚII

Noi nu garantăm calitatea, responsabilitatea, oportunitatea sau acuratețea informațiilor prezentate sau a serviciilor furnizate. Acest serviciu și informațiile prezentate pe acest website sunt furnizate "asa cum sunt", iar folosirea acestui serviciu se face complet și exclusiv pe riscul tău. Atât cât îi este permis de lege, S.C. PrieteniiVeseliei S.R.L.-D se derogă de asumarea oricarei garanții exprese sau implicite. S.C. PrieteniiVeseliei S.R.L.-D nu oferă nici un fel de garanție că: serviciul va corespunde cerințelor tale, serviciul va fi oportun și fără greșeală, rezultatele utilizării Serviciului vor fi în concordanță cu scopul propus, calitatea Serviciului va corespunde așteptărilor tale, sau orice erori ale Serviciului vor fi corectate. Nici un fel de sfat sau informație, obținute oral sau în scris de la S.C. PrieteniiVeseliei S.R.L.-D, nu vor reprezenta garanție dacă nu este expres mentionată în prezentul Acord.

5. LIMITĂRI DE RESPONSABILITATE

S.C. PrieteniiVeseliei S.R.L.-D va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și încrederea în website-ul nostru și vom încerca să corectam erorile și omisiunile cât mai repede posibil. În mod expres, ești de acord că S.C. PrieteniiVeseliei S.R.L.-D nu va fi responsabilă pentru nici un fel de daune directe, indirecte, minore, speciale, de importanță majoră sau incidentale, incluzând dar fără a se limita însă la pierderi de profit, vad comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din: utilizarea acestui Serviciu, sau orice alt aspect relaționat acestui Serviciu.

Ești de acord să protejezi și să asiguri S.C. PrieteniiVeseliei S.R.L.-D și operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi de si împotriva oricăror cereri, prețentii, acțiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând fără nici un fel de limitare, onorariile avocaților), cheltuieli, judecăți, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligații rezultate sau relaționate cu orice altă acțiune de către tine sau o terță persoană, în legatură cu utilizarea acestui Serviciu, sau orice alt aspect relaționat acestui Serviciu.

Colectivul site-ului web prieteniiveseliei.ro care oferă serviciul prieteniiveseliei.ro nu va fi făcut în nici un fel responsabil de pierderile sau daunele suferite de utilizatori ca urmare a utilizării acestui serviciu sau a site-ului web aminitit, pierderi sau daune implicite sau explicite, directe sau indirecte, prezente ori viitoare, și nu oferă nici un fel de garanție, serviciul fiind oferit "asa cum este".

6. LEGI SI JURISDICȚIE

Orice litigiu, controversă sau reclamație rezultată sau relaționată acestui Acord, sau încălcarea prevederilor sau anulării acestuia, vor fi soluționate conform legii.

7. TERMENI DE ÎNTRERUPERE SAU SUSPENDARE

Acest Acord devine efectiv din momentul acceptării sale până în momentul în care este încetat fie de către tine, fie de către S.C. PrieteniiVeseliei S.R.L.-D. Încetarea Serviciului și a acestui Acord intervine la 30 de zile din momentul notificării de încetare transmisă prin accesarea formularului online, linkul fiind accesibil în cadrul newsletter-urilor. S.C. PrieteniiVeseliei S.R.L.-D poate suspenda sau întrerupe utilizarea acestui Serviciu fără a anunța în prealabil în cazul în care S.C. PrieteniiVeseliei S.R.L.-D consideră ca ai încălcat sau nu ai acționat consistent în spiritul termenilor și condițiilor acestui Acord. Ești de acord că S.C. PrieteniiVeseliei S.R.L.-D nu își asumă nici un fel de responsabilitate față de tine sau orice altă terță persoană pentru orice eventuală încetare a accesului tău la acest Serviciu.

8. NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, S.C. PrieteniiVeseliei S.R.L.-D va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră. Vă informăm că datele personale pe care ni le furnizați sunt prelucrate în scopul oferirii în condiții optime de către S.C. PrieteniiVeseliei S.R.L.-D a serviciilor pe internet și a serviciilor de informare.

La opțiunea dumneavoastră ne furnizați unele date personale ale dumneavoastră pentru a face o rezervare valabilă și pentru a beneficia de serviciile oferite de către S.C. PrieteniiVeseliei S.R.L.-D.